Pruszcz Gdański, ul. 24 Marca 5 | tel. (58) 303 61 92 | e-mail: biuro@utwpruszczgdanski.pl

 Patronka Fundacji — Jane Beaumont

Wśród pierwszych przyjaciół nowo powstającej Fundacji wyróżniała się Pani Betty Przybylska, dzięki której uzyskaliśmy kontakt z damą dworu Królowej Elżbiety II – Lady Jane Beaumont. Na terenie Wielkiej Brytanii organizowała paczki dla mieszkańców naszego regionu z pomocą w postaci odżywek i mleka w proszku dla dzieci oraz odzieży. Pani Beaumont miała bardzo życzliwy stosunek do Polaków, których poznała w czasie II wojny światowej w Szkocji. Niedaleko jej domu stacjonowały polskie oddziały, które tam przygotowywały się do desantu w Normandii. Dlatego chętnie odpowiedziała na propozycję zorganizowania pomocy Polsce.

Aktualnie, po śmierci Pani Jane Beaumont utrzymujemy kontakty z jej synem Thomasem, który chętnie nas odwiedza i bardzo się cieszy, że pamięć o jego matce jest kultywowana w dalekiej Polsce. Ostatnio gościliśmy Go z okazji XX-lecia naszej Fundacji.

 

logo Fundacji JB

Fundacja Pomocy Społecznej im. Jane Beaumont założona została w 1990 roku. Jej założycielami byli: Halina Szumiło, Leokadia Kopińska, Maria Zawiska, ks. Stanisław Łada i Bogusław Zarecki.

Obecnie Fundacja niesie pomoc rodzinom wielodzietnym, niepełnym, osobom starszym i niepełnosprawnym.

 

Podjęte działania:

  • organizowanie świątecznej pomocy żywnościowej dla rodzin wielodzietnych
  • finansowanie i organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, połączone z rozwijaniem talentów i umiejętności
  • prowadzenie od 2003 roku Centrum Porad Obywatelskich - bezpłatne dyżury pełnią prawnik i psycholog
  • prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • pomoc osobom niepełnosprawnym
     

Zrealizowane projekty:

           "Bliżej Unii"

           "Więcej młodzieży w powiecie"

           "Kolorowe wakacje" w latach 2004 - 2011"

           "Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców miasta" 
             w latach 2012-2013 Gmina Miejska Pruszcz Gdański

             "Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców miasta"- rok 2014
               — Chodzę bo lubię, Ćwiczę dla zdrowia, Pakiet seniora"
               Gmina Miejska Pruszcz Gdański

            " Wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - rok 2015
              — Aktywny senior" Gmina Miejska Pruszcz Gdański

 

     Zadania współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański:

            "Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców miasta" 
             w latach 2012-2013 Gmina Miejska Pruszcz Gdański

             "Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców miasta"- rok 2014
               — Chodzę bo lubię, Ćwiczę dla zdrowia, Pakiet seniora"
               Gmina Miejska Pruszcz Gdański

            " Wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - rok 2015
              — Aktywny senior" Gmina Miejska Pruszcz Gdański


       Realizujemy zadanie publiczne z zakresu :

            " Wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - rok 2016
              — Edukacja i aktywność seniora" Gmina Miejska Pruszcz Gdański

              
            Miasto Pruszcz Gdański

 


 

Fundacja współpracuje z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami.

Jesienią 1992 utworzono fundusz stypendialny dla dzieci z rodzin wielodzietnych osiągających dobre wyniki w nauce. Średnio wspomagamy 40 stypendystów.

W roku 2000 Fundacja zorganizowała pierwszy kurs wolontariatu. W konsekwencji powołano Centrum Wolontariatu, które prowadzi szkolenia.

Od marca 2008 przy Fundacji działa filia Gdańskiego Uniwersytetu III Wieku w Pruszczu Gdańskim.

Co roku z wykładów i zajęć warsztatowych korzysta około 300 osób powyżej 50 roku życia.