Pruszcz Gdański, ul. 24 Marca 5 | tel. (58) 303 61 92 | e-mail: biuro@utwpruszczgdanski.pl

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim jest filią Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działa pod patronem Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Pruszczu Gdańskim został powołany w styczniu 2008 r. w wyniku wspólnych działań przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim oraz Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont.

Inicjatorkami utworzenia UTW w Pruszczu Gdańskim były wolontariuszki Fundacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont: Halina Szumiło, Romana Karmasz i Barbara Biegańska.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 6 lutego 2008 roku.

W wykładach uczestniczą Słuchacze z 25 miejscowości powiatu gdańskiego. W każdym semestrze z oferty UTW korzysta ok. 300 osób. Wykładowcami są przede wszystkim pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej.

Słuchacze naszego UTW mogą uczestniczyć w lektoratach z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, zajęciach ABC komputera i fotografii cyfrowej, rehabilitacji w basenie i na sali gimnastycznej, gimnastyce tańcem, relaksacji i treningu umysłu, "dziejach Pomorza Gdańskiego", florystyki, wizażu, nordic walking, terapii śmiechem i tai-chi. Innymi formami aktywności Seniorów są wycieczki krajoznawcze  piesze, rowerowe i autokarowe.

Nasi przedstawiciele uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

UTW może zawsze liczyć na współpracę i wsparcie dyrektorów szkół, w których odbywają się zajęcia. Wykłady oraz zajęcia fakultatywne są organizowane w obiektach udostępnianych nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim.

Kto może być studentem UTW?

Studentem GUTW może zostać każda osoba dorosła, która pragnie poszerzać własne umiejętności i wiedzę.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce dla tych, którzy chcą  pogłębiać swoje wiadomości, mają potrzebę wypełnienia wolnego czasu, chcą odnaleźć się w grupie ludzi odczuwających satysfakcję z podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej.

Jesteśmy na FB https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Pruszczu-Gda%C5%84skim-291720491307341/about/?ref=page_internal

O nas — w internecie